Ninja Van能者物流

NinjaVan能者物流

东南亚跨境物流与派送专家

微信在线客服

常见问题

FAQ

Ninja Van的业务范围包括哪些国家?

2020-12-23

Ninja Van的服务网络涵盖六个国家:新加坡,马来西亚,菲律宾,印度尼西亚,泰国和越南,拥有超过50,000名专业配送司机,设立了超过2,000个物流仓库和运筹枢纽,日包裹派送量达到200万件。
联系我们,为您提供专属物流与派送方案

联系我们

为您提供专属物流与派送方案